Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Vui & học

Bài Học Tiếng Tây Ban Nha (kỳ 1)

Thu :          Buenos Dios, Senõor
Buê-nôs đi-az, Xê-nho-r
Chào ông (buổi sáng)
Carlos :      Buenos Dios, Senõorita.
Buê-nôs đi-az, Xê-nho-ri-ta
Chào cô (buổi sáng)
Mi nombre es Carlos Ramirez. Soy el maestro nuevo.
Mi nom-brê ês Car-lôs Ra-mi-rê-z. Xoi-e-lờ ma-es-trô nu-ê-vô

Hằng Số KAPREKAR

Số Kaprekar được khám phá bởi nhà toán học D.R. Kaprekar (Ấn Độ) vào năm 1949. Số Kaprekar thỏa mãn tinh chất sau : Chọn một số N có n chữ số và bình phương số đó, rồi lấy n số bên tay phải của số vửa được bình phương cộng với số còn lại bên tay trái của nó. Nếu kết quả cộng lại bằng chính số N đã chọn, thì số đó gọi là số Kaprekar.


Trang 2 trong tổng số 2

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University