Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Số 1 Kỳ Diệu

Trong số học, có rất nhiều những con số làm chúng ta phải kinh ngạc về sự biến hoá của chúng. Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những con số kỳ diệu ấy. Đó chính là số 1.

1 x 1                            = 1

11 x11                          = 121

111 x 111                      = 12321

1111 x 1111                   = 1234321

11111 x 11111                = 123454321

1111111 x 111111           = 12345654321

Đố vui kỳ này :

Bạn có một can đựng đầy 16 lít xăng. Làm thế nào để chia số xăng này ra làm hai phần bằng nhau, nếu bạn chỉ có thêm 1 cái can 11 lít ?

 

Xem giải đáp kỳ tới nhé.

 

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University