Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

12345679

Lần trước, tôi đã giới thiệu với các bạn về sự biến hóa của con số 1. Hôm nay, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một con số kỳ diệu nữa. Các bạn hãy xem con số 12345679 và lấy nó nhân với  9, 18, 27, 36 … bạn sẽ ngạc nhiên đấy.

12345679 x 9 = 111111111

12345679 x 18 = 222222222

12345679 x 27 = 333333333

12345679 x 36 = 444444444

...


Lời giải kỳ trước :

Bạn có một can đựng đầy 16 lít xăng. Làm thế nào để chia số xăng ra làm hai phần bằng nhau, nếu bạn chỉ có thêm 1 cái can 11 lít ?

Rất đơn giản. Bạn hãy lưu ý một điều những cái can đựng xăng đều có hình chữ nhật. Thế thì bạn chỉ cần đổ xăng trong can ra cái can khác, đến khi nào bạn nghiêng cái can và thấy mực xăng nằm đúng vào đường chéo của hình chữ nhật.

Có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao lại cần can 11 lít (?) Câu trả lời là …. vì can đó sẽ chứa đủ 8 lít xăng tôi cần sớt ra và vì nhà tôi chỉ có cái can 11 lít thôi, ban ạ.

Đố vui kỳ này :

Câu hỏi kỳ này là một câu trắc nghiệm.

Tôi có 1 dãy số gồm 10 số nguyên dương liên tiếp. Nếu tôi bỏ đi một số, tổng của 9 số còn lại bằng 2006. Vậy số nào sau đây là con số tôi đã bỏ ?

(A)    218

(B)    219

(C)    225

(D)    227

 

Xem giải đáp kỳ tới nhé.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University