Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Tháp Số

Những số tự nhiên khi phối hợp với các phép tính cơ bản luôn tạo ra những bất ngờ thú vị cho chúng ta. Xin giới thiệu với các bạn một trong những sự phối hợp này.

.......0 x 9 + 1 = 1
.......1 x 9 + 2 = 11
......12 x 9 + 3 = 111
.....123 x 9 + 4 = 1111
....1234 x 9 + 5 = 11111
...12345 x 9 + 6 = 111111
..123456 x 9 + 7 = 1111111
.1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111

Lời giải kỳ trước :

Tôi có 1 dãy số gồm 10 số nguyên dương liên tiếp. Nếu tôi bỏ đi một số, tổng của 9 số còn lại bằng 2006. Vậy số nào sau đây là con số tôi đã bỏ ?

(A)    218

(B)    219

(C)    225

(D)    227

Câu trả lời đúng là đáp án (B) 219 và dãy số của chúng ta là :

218  219  220  221  222  223  224  225  226  227

Đố vui kỳ này :

Bạn hãy tìm một cách nào đó để thử chứng minh 2 = 1 xem. Tôi biết có nhiều cách để chứng minh điều này đấy.

Xem giải đáp kỳ tới nhé.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University