Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Tháp Số 8

Kỳ trước tôi đã giới thiệu với các bạn một phối hợp giữa những số tự nhiên với các phép tính cơ bản để tạo ra kết quả là những con số 1. Kỳ này sẽ là một sự phối hợp để có kết quả là những con số 8.

.........0x9 + 8 = 8
.........9x9 + 7 = 88
........98x9 + 6 = 888
.......987x9 + 5 = 8888
......9876x9 + 4 = 88888
.....98765x9 + 3 = 888888
....987654x9 + 2 = 8888888
...9876543x9 + 1 = 88888888
..98765432x9 + 0 = 888888888
.987654321x9 - 1 = 8888888888
9876543210x9 - 2 = 88888888888

Lời giải kỳ trước :

Tôi có thể nói  2 =1 từ chứng minh sau :
Với x> 0 ta có : x2= x.x = x+x+x+x+..............+x  (x lần)
Đạo hàm cả 2 vế phương trình, ta có :

2x=1+1+1+1+...................+1
Tương đương với : 2x = x
Đơn giản 2 vế cho x ta được : 2 = 1


Dĩ nhiên có một chỗ sai trong chứng minh này. Nhưng sai ở chỗ nào nhỉ ?


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University