Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

123456789 = 100?

Với các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – theo đúng thứ tự này – và bốn phép tính cơ bản (cộng, trừ, nhân chia) chúng ta có thể cho kết quả là 100. Đến nay người ta chỉ mới nghĩ ra được 10 cách thôi.

 

Ví dụ :

12-3-4+5-6+7+89 = 100

 

Nếu bạn tìm ra được 5 cách, bạn là người có năng khiếu về Toán.

Nếu bạn tìm ra được 10 cách, bạn là người giỏi Toán.

Và nếu bạn tìm ra được hơn 10 cách, bạn là “siêu” Toán đấy. Và nếu bạn chẳng nghĩ ra được cách nào ? Không sao, bạn hãy mỉm cười vì dù sao bạn và tôi, chúng ta đều là những người yêu toán.

Bạn hãy thử xem nhé ?

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University